RODO

12 kroków do wdrożenia RODO

 

Świadomość
Należy upewnić się, że decydenci i osoby kluczowe w organizacji są świadome, że prawo zmienia się w ślad za RODO. Powinni oni mieć świadomość wagi konsekwencji, jakie RODO prawdopodobnie przyniesie i określić obszary, które mogłyby spowodować problemy ze zgodnością z RODO. Należałoby rozpocząć przegląd rejestru ryzyk organizacji, jeśli taki istnieje. Wprowadzenie RODO może mieć istotne konsekwencje dla zasobów, szczególnie w większych i bardziej złożonych organizacjach. Należy przede wszystkim wykorzystać dwuletni okres przystosowawczy z pierwszej części RODO celem zbudowania świadomości nadchodzących zmian. Dostosowanie się może być trudne, jeśli przygotowania zostawi się na ostatni moment.

Posiadane informacje
Trzeba udokumentować, jakie dane osobowe się posiada, źródło ich pochodzenia oraz komu je się udostępnia. Konieczne może okazać się przeprowadzenie audytu informacji w całej organizacji albo w poszczególnych obszarach biznesu. RODO aktualizuje prawo z uwzględnieniem nowych warunków w świecie pracującym w sieci. Na przykład, jeśli posiadane dane osobowe są niepoprawne, a zostały przekazane innej organizacji, należy tę organizację powiadomić o tej niepoprawności, by mogła ona poprawić swe zapisy. Nie będzie można tego zrobić, jeśli brak będzie wiedzy, jakie dane osobowe się posiada, jakie jest ich źródło i komu zostały przekazane. Należy to udokumentować. Takie postępowanie pomoże również pozostać zgodnym z zasadą RODO dotyczącą odpowiedzialności, która wymaga od organizacji, by te były w stanie przedstawić, w jaki sposób utrzymują zgodność z zasadami ochrony danych, np. poprzez stosowanie skutecznych polityk i procedur.

ZOBACZ WIĘCEJ
ZWIŃ/ROZWIŃ

Aktualności

Kary wysokie, a firmy nieprzygotowane

Jak widać, unijne prawo zaostrza się – i choć jest to ukłon w stronę konsumentów, nad przedsiębiorcami zawisa widmo wysokich kar. Niedopilnowanie nowych obowiązków dotyczących ochr...

ODO

 

Zakład Usługowo-Handlowy "IWA"

Robert Iwanowski

ul. Słoneczna 59, Laskowiec

07-401 Ostrołęka

Mobile: 602468665

E-mail: iwa@iwa.ostroleka.pl

E-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl

NIP: 758-121-57-91

Regon: 550032468

SZYBKIE MENU

KONTAKT 24/7

+48 602 486 665

ZUHIWA@ZUHIWA.PL

C 2018 by CIK - Jarosław Gumkowski
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE