Ochrona Danych Osobowych RODO

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) zapewniamy:

 • Audyt Twojej Firmy pod kątem pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych, w tym audyt systemów informatycznych,
 • Audyt wszystkich kanałów pobierania danych osobowych w tym kanałów elektronicznych stron internetowych, serwisów, aplikacji webowych i mobilnych etc.,
 • Raport po audycie w ramach którego wskazujemy wszystkie braki i sposoby ich wyeliminowania,
 • wprowadzenie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, a przy tym niekolidujących z codziennym funkcjonowaniem Twojej Firmy,
 • Stworzenie polityk bezpieczeństwa,
 • Stworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • Stałe doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych i pomoc w ich ochronie,
 • Stanowienie puntu łączącego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą,
 • Przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony,
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób których dane dotyczą,
 • Analizowanie dokumentacji w tym umów, kontraktów w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
 

Zakład Usługowo-Handlowy "IWA"

Robert Iwanowski

ul. Słoneczna 59, Laskowiec

07-401 Ostrołęka

Mobile: 602468665

E-mail: iwa@iwa.ostroleka.pl

E-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl

NIP: 758-121-57-91

Regon: 550032468

SZYBKIE MENU

KONTAKT 24/7

+48 602 486 665

ZUHIWA@ZUHIWA.PL

C 2018 by CIK - Jarosław Gumkowski
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE